Risico’s van de plastic soep

 

 

In de zee drijft steeds meer plastic afval. Dit is een risico voor de natuur. Als plastic afval in de maag van zeevogels, vissen en andere zeedieren terechtkomt, kan deze verstopt raken. Dieren sterven dan door bijvoorbeeld ondervoeding omdat ze niet meer voldoende voedsel binnen kunnen krijgen.

 

Bron: plasticsoupfoundation

 

Plastic in voedselketen

Plastic afval verteert niet uit zichzelf en blijft daardoor in de natuur aanwezig. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Daardoor komen er steeds meer microplastics (minder dan 5 millimeter doorsnee) in zee, waarbij ook giftige stoffen vrijkomen. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.

 

Bron: plasticsoupfoundation

 

Plastic in scrubs en tandpasta

Andere bronnen van microplastics zijn kunststof vezels die afbreken van kleding tijdens het wassen of door het slijten van de beschermende vezels aan sleepnetten van vissers (zogeheten pluis) en stukjes kunststof die worden toegevoegd aan producten, zoals bepaalde cosmeticaproducten als tandpasta en scrubs, en in het water terecht komen.

 

Bron: Wikipedia

 

Plastic vuilnisbelt in oceaan

De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Naast de microplastics drijft er een enorme vuilnisbelt met plastic rond in het noorden van de Grote of Stille oceaan. Het afval verzamelt zich juist op deze plek (coördinaten 135° tot 155°W en 35° tot 42°N) doordat de grote ringvormige zeestroom van de Stille Oceaan, de North Pacific Gyre, het afval naar zich toetrekt. Wat de exacte afmeting van de plasticsoep is, is niet bekend. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van maar liefst 34 keer Nederland!

 

Meer informatie: http://plasticsoupfoundation.org

 

 

© 2014 Area Reiniging    |    Disclaimer